water treatment water professionals

Никол-Н ООД

инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на промишлени и битови инсталации за обработка на води

 

МТМ – гранулиран алумосиликат с покритие от манганов диоксид, който се използва за намаляване съдържанието на желязо, манган и сероводород във водата. Активната му повърхност окислява разтворените желязо и манган и ги утаява. Сероводородът се окислява до състоянието на сяра. Утайката се отстранява чрез обратна промивка.

Ниското тегло на сорбента намалява честота на обратните промивки. Когато окислителната възможност на МТМ се изчерпва, той трябва да бъде регенериран със слаб разтвор на калиев перманганат (KMnO4). Това възстановява окислителните му свойства. Регенерацията на МТМ е възможна както в прекъснат, така и в непрекъснат режим.

Физически характеристики
 Цвят  тъмно кафяв
 Насипна плътност  432 кг/м3
 Ефективен размер  0,6 ~ 0,7 мм
 Коефициент на еднородност  1,9
 Разтворимост в киселина  0,3 ~ 1,6 %
Експлоатационни изисквания
 Диапазон на pH на водата  6,2 ~ 8,5
 Работна скорост  7,5 ~ 12,5 м32 x час
 Скорост на обратното промиване  20 ~ 25 м32 x час
 Височина на слоя  61 ~ 91 см
 Разширение на слоя при обратно промиване  20 ~ 40 %
 Работна температура  ≤ 38° C