water treatment water professionals

Никол-Н ООД

инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на промишлени и битови инсталации за обработка на води

 

Източник:

“Химия“ №41,1998г.
Е.В.Грузинов

Минералните вещества нямат енергийна стойност, за разлика от белтъчините, мазнините и въглехидратите. Въпреки това без тях човешкият живот е невъзможен. Особено важна е ролята им в изграждането на костите. Минералите участват във важни метаболитни процеси на тялото: във водно-солевия и алкално-киселинния. Много ензимни процеси в организма са невъзможни без участието на минералите. Виждали ли сте как дете с ентусиазъм дъвче парче тебешир или варовик? Какво означава това? Така детето се опитва да набави недостига на калций в организма.

От страниците на научни статии и дисертации, в доклади на конференции, във вестникарски статии и на интернет сайтове и до сега се твърди, че обратноосмотичната вода (равностойна на дестилираната) е вредна за човека, доколкото в нея отсъстват необходимите микроелементи – калций, манган, калий, натрий, литий, сребро, флор, йод и други. Дори повече, твърди се, че обезсолената вода не само не дава на човека необходимите соли, но даже ги отнема от клетките на организма. Ще поясним това на достъпен език.

Ние съвсем правилно следим за произхода и чистотата на всеки продукт, присъствуващ в нашата храна, но има компонент, който ползваме ежедневно и не му обръщаме никакво внимание. Това е водата.

Нейните свойства обикновено не се подлагат на съмнения. Но ако се направи химичен анализ на водата, която наливаме от филтрираща кана,  от бутилка, закупена в магазина, или направо налята от водопроводния кран, то ще се окаже, че имаме във всички тези случаи различна вода по състав и всяка една от тях оказва по своему влияние върху процеса на приготвяне на храната.