water treatment water professionals

Никол-Н ООД

инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на промишлени и битови инсталации за обработка на води

 

Бутилка с филтър за туризъм и спорт

Филтърът се състои от пластмасов корпус и филтърен елемент, вграден в капака. Използва се за пречистване на вода от реки, поточета, при туристически походи, риболов, спорт и др. Пречиства от механични  и микробиологични замърсители, отстранява замърсители включително на органична основа, бактерии и тежки метали. Теглото му е под 100 гр.

Вграденият в капака филтър използва технология на НАСА за електро-поглъщане на замърсителите. По този начин се отстраняват бактерии, вируси, неорганични нано-частици, органични макро-молекули, тежки метали, хлор, миризми и се подобрява вкусът на водата.

Капацитетът на използване на филтъра е 350 литра, като варира в зависимост от замърсеността на пречистваната вода. Всички материали, от които е изработен, са FDA сертифицирани и 100% рециклируеми.