water treatment water professionals

Никол-Н ООД

инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на промишлени и битови инсталации за обработка на води

 

За какво е необходим анализ на водата?

Не е тайна, че подаваната от ВиК вода не винаги е достатъчно пречистена. Не е изключено наличието и на тежки метали в нея. За  да се удостовери чистотата на водата и възможността тя да се използва за пиене, готвене, къпане, всекидневно използване за битова и санитарна техника, се прави анализ.

Химичен и микробиологичен анализ на водата се прави задължително при сондажи и при използването на вода от други (алтернативни) източници.

При наличието на замърсители се монтира филтрираща система.

Видове анализ на водата

Съществуват няколко вида анализи:

 • Съкратен анализ;
 • Пълен химичен анализ - включва 22 – 24 показателя;
 • Определяне на отделни показатели на качествата на водата в съответствие с изискванията на клиента и спецификата на използване;
 • Съкратен анализ - включва 9 – 16 показателя.

Как се подготвят пробите за анализ на водата?

Преди да се направи анализ на водата, важно e правилно да се вземе проба. За целта може да се използва стъклен или пластмасов съд с обем не по-малък от 1,5 литра.

 • Преди напълването на съда е необходимо водата да се източи в продължение на 5-10 минути, за да не попадне в пробата застояла вода.
 • Водата от сондаж, който се използва рядко, се източва минимум 2-3 часа.
 • Съдът трябва да бъде чист, не трябва да се използват бутилки от сладки безалкохолни напитки.
 • За постигане на по-точни резултати е необходимо пробата да се налива на тънка струя по стените на съда. Това позволява да се намали насищането на водата с кислород и предотвратява протичането на химични реакции.
 • Съдът трябва да бъде напълнен до горе и плътно затворен с капак /това ще намали контакта с кислорода/. При наличието на въздух под капака резултатите от анализа могат да бъдат погрешни.
 • При невъзможност пробата веднага да бъде изследвана, тя може да се съхранява в хладилник не повече от 48 часа.
 • Пробата трябва да бъде съпроводена със следните данни:
  - място на взимане на проба: град, улица, район;
  - видът на водата: водопроводна или сондажна;
  - дата на взимане на проба: месец, дата, година.

Къде да направите анализ на водата?

За проверка на качествата на водата може да се обърнете към ХЕИ или оторизирана лаборатория. Желателно е да се осведомите с какво оборудване работи лабораторията, в какъв период от време се правят анализите и кой осъществява измерванията.

Съществуват лаборатории със съвременно спектрофотометрично оборудване, използващи бързаразтворими реактиви, което гарантира висока точност на анализа. Обикновено в такива лаборатории резултатите са готови след 1-2 дни. Лабораторията издава протокол и дава заключение за възможността да се използва (или не) водоизточникът. Специалистите препоръчват система за пречистване на вода, в случай, че тя не е годна за пиене.

Лаборатория за анализ на водата

За определяне на химичния и микробиологичен състав на водата фирма Никол-Н ООД ползва услугите на оторизираната лаборатория „Евротест – контрол ЕАД” с адрес:

гр.София
ул.“Бесарабия“ №108
тел.: 02/ 44 70 360
тел./факс: 02/ 8720-596
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
http://www.eurotest-control.bg

Анализът на водата се прави по следните показатели:

Технологични  - определя се съставът на водата /желязо, твърдост, перманганатна окисляемост и др./

Токсикологични  -  определя се съставът на водата /нитрати, фосфати, тежки метали и др./

Изисквания към качеството на водата (пределно допустими показатели) съгласно наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Микробиологични

Таблица А. 1.
за вода по чл. 6, ал. 1, т.т. 1, 2 и 4. 

ПОКАЗАТЕЛ СТОЙНОСТ  (брой КОЕ(1)/ml)
   
Ешерихия коли (Е. сoli) 0 / 100
Ентерококи 0 / 100

 

Таблица А. 2.
за вода по чл. 6, ал. 1, т. 3.

ПОКАЗАТЕЛ СТОЙНОСТ (брой КОЕ(1)/ml)
   
Ешерихия коли (Е. сoli) 0 / 250
Ентерококи 0 / 250
Псевдомонас аеругиноза 0 / 250
Брой колонии (микробно число) при 22°С 100 (2)
Брой колонии (микробно число) при 37°С 20 (2)

 

(1) КОЕ - колонообразуващи единици;
(2) стойностите на микробните числа са за 1 ml.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Таблица Б.

Химични показатели

ПОКАЗАТЕЛ МС(1) ЕДИНИЦА ЗАБЕЛЕЖКА
       
Акриламид 0,10 µg/l Забележка (2) 
Антимон 5,0 µg/l  
Арсен 10 µg/l  
Бензен 1,0 µg/l  
Бенз(a)пирен 0,01 µg/l  
Бор 1,0 µg/l  
Бромати 10 µg/l Забележка (3) 
Винилхлорид 0,50 µg/l Забележка (2) 
1,2 Дихлоретан 3,0 µg/l  
Епихлорхидрин 0,10 µg/l Забележка (2) 
Живак 1,0 µg/l  
Кадмий 5,0 µg/l  
Мед  2,0 µg/l  
Никел 20 µg/l  
Нитрати 50 µg/l Забележка (4)
Нитрити 0,50 µg/l Забележка (4)
Олово 10 µg/l  
Пестициди 0,10 µg/l Забележка (5) и (6)
Пестициди (общо) 0,50 µg/l Забележка (5) и (7)
Полициклични ароматни въглеводороди 0,10 µg/l Забележка (8)
Селен  10 µg/l  
Тетрахлоретен и трихлоретен 10 µg/l Забележка (9)
Трихалометани (общо) 100 µg/l Забележка (10)
Флуориди   1,5  µg/l  
 Хром 50  µg/l  
 Цианиди 50  µg/l  

 

Вредни вещества, които могат да се съдържат във водата, и въздействието им върху човешкото здраве

ВЕЩЕСТВА ИЗТОЧНИК ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОРГАНИЗМА
     
НЕОРГАНИЧНИ  
Алуминий Водопречиствателни съоръжения, цветна металургия  Невротоксично въздействие 
Барий Производство на пигменти,епоксидни смоли, обогатяване на каменни въглища  Въздействие върху сърдечно-съдовата и кръвоносна система 
Бор Цветна металургия  Намаляване на репродуктивната функция при мъжете, нарушаване на овуално - менструалния цикъл при жените (ОМЦ), въглехидратен обмен 
Кадмий Корозия  на тръбите  с галванично покритие, багрилни процеси  Болест "итай-итай", увеличаване на кардиоваскуларни заболявания(КВЗ), бъбречни заболявания, онкологични заболявания (0З), нарушаване на овуално - менструалния цикъл при жените (ОМЦ),  бременост и раждане, увреждане на костните тъкани 
Молибден Рудодобив и цветна металургия  Невротоксично действие, поражение на  кожата, заболявания
Натрий Минни и отпадни води  Хипертензия, хипертония 
Нитрати, нитрити Животновъдство, торове, отпадни води  Метхемогобинемия, рак на стомаха 
Живак  Галваника, електроника Нарушение  функцията на бъбреците и  нервната система 
Олово  Тежка промишленост, водопровод Увреждане на бъбреците, нервната система, кръвоносна система, авитаминоза С и В 
 Стронций Естествен фон  Стронциев рахит 
Хром Рудодобив и галваника  Нарушение на функцията на черния дроб и бъбреците 
Цианиди Пластики, електроди, миннодобивна  промишленост, торове  Увреждане на нервната система, щитовидната жлеза 
Соли на калций и магнезий Природен фон  Камъни в бъбреците, склероза, хипертония 
Бром  Естествен фон Нарушение на  функцията на бъбреците, намаляване на калия 
Флуор  Природна вода Флуороза на скелета и зъбите, остеохондроза 
Мед Цветна металлргия Хепатит, анемия, заболяване на черния дроб
     
ОРГАНИЧНИ ТОКСИНИ  
Хлороформ,бромоформ Медицинска промишленост  Токсично действие, Онкологични заболявания 
Ацетилен  Производство  на сгъстен газ, бои  Онкологични заболявания
Хлоретилен  Текстилна промишленост, производство на лепила, обезмаслители за метали,  разтворители Токсично действие, Онкологични заболявания 
Ароматни  въглеводороди: Бензол-бенз(а)-пирен Производство  на хранителни продукти, лекарства, пестициди, бои, пластмаси, вулканизация, хербициди  Влияние върху черния дроб и бъбреците,онкологични заболявания 
     
ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ВЪЗДЕЙСТВАЩИ НА ОРГАНОЛЕПТИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА ВОДАТА  
Пестициди:    
Линдан Инсектицид  Увреждане на черния дроб,бъбреците,нервната, имунната,сърдечно-съдовата система 
ДДТ Пестицид (забранен за употреба)  Онкологични заболявания, увреждане на нервната система и черния дроб 
Хексахлорбензол Производство на пестициди  Онкологични заболявания 
Атразин  Хербицид за зърнени култури Тумори на млечната жлеза 
2,4 Дихлорфенол оцетна киселина  Използване на хербициди при обработка на житни култури и почва Увреждане на черния дроб и бъбреците 
Симазин  Хербицид за житни култури и водорасли Онкологични заболявания 
Други:    
Желязо Водопроводна мрежа, природен фон Алергични реакции, болести на кръвта
Хлориди Природен фон Хипертензия, хипертонична болест, заболявания на сърдечно-съдовата система

 

На база анализ на водата специалистите от фирма "Никол-Н" ООД  ще Ви предложат филтрираща система, съобразена с Вашите изисквания и потребности.

------

ЗАБЕЛЕЖКА: Уважаеми клиенти, Фирма "Никол-Н" ООД не извършва химични анализи на вода. За извършването на пълен химичен анализ можете да се обърнете към всяка сертифицирана лаборатория или РИОКОЗ.