water treatment water professionals

Никол-Н ООД

инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на промишлени и битови инсталации за обработка на води

 

За студена вода тип Хармоника - FCCEL

Филтрърни картриджи за механично пречистване тип “хармоника“ от целулоза с полиестерни влакна за студена вода с възможност за 3 ÷ 5 кратно измиване.

1. Спецификация

Параметър / Модел FCCEL10 FCCEL50 FCCEL5-L FCCEL20-L
Размери (инч) 9 7⁄8 x 2 ½ 9 7⁄8 x 2 ½ 20 x 2 ½ 20 x 2 ½
Филтрация (µ-микрони) 10 20 5 20
Производителност (л/мин) 20 20 30 30
Температурен диапазон (°C) 2ºC ÷ 45ºC 2ºC ÷ 45ºC 2ºC ÷ 45ºC 2ºC ÷ 45ºC
Спад на налягането (бар) 0,2 ÷ 0,4 0,2 ÷ 0,4 0,2 ÷ 0,4 0,2 ÷ 0,4
Срок на употреба литър 10000 10000 12000 12000
месец до 3 до 3 до 3 до 3

 

Параметър / Модел FCCEL5M10B FCCEL20M10B FCCEL30M10B
Размери (инч) 9 7⁄8 x 4 ½ 9 7⁄8 x 4 ½ 9 7⁄8 x 4 ½
Филтрация (µ-микрони) 5 20 30
Производителност (л/мин) 30 30 30
Температурен диапазон (°C) 2ºC ÷ 45ºC 2ºC ÷ 45ºC 2ºC ÷ 45ºC
Спад на налягането (бар) 0,2 ÷ 0,4 0,2 ÷ 0,4 0,2 ÷ 0,4
Срок на употреба литър 14000 14000 14000
месец до 3 до 3 до 3

 

Параметър / Модел FCCEL5M20B FCCEL20M20B
Размери (инч) 20 x 4 ½ 20 x 4 ½
Филтрация (µ-микрони) 5 20
Производителност (л/мин) 60 60
Температурен диапазон (°C) 2ºC ÷ 45ºC 2ºC ÷ 45ºC
Спад на налягането (бар) 0,2 ÷ 0,4 0,2 ÷ 0,4
Срок на употреба литър 20000 20000
месец до 3 до 3

 

* Срокът на използване на филтърните елементи зависи от замърсеността на водата. Данните, които са показани в таблиците, са взети от изпитания с вода с T = 15ºC, P = 6 бара в номинално течение с мътност на входящата вода = 20 NTU и цветност на водата 30 мгПт/гм³ до мътност 3 NTU на изходящата вода за конкретните по големина частици.