water treatment water professionals

Никол-Н ООД

инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на промишлени и битови инсталации за обработка на води

 

От страниците на научни статии и дисертации, в доклади на конференции, във вестникарски статии и на интернет сайтове и до сега се твърди, че обратноосмотичната вода (равностойна на дестилираната) е вредна за човека, доколкото в нея отсъстват необходимите микроелементи – калций, манган, калий, натрий, литий, сребро, флор, йод и други. Дори повече, твърди се, че обезсолената вода не само не дава на човека необходимите соли, но даже ги отнема от клетките на организма. Ще поясним това на достъпен език.

Първо, 2-3 литра обратноосмотична вода, както и чешмяна вода, не могат забележимо да повлияят на солесъдържанието в клетките на човешкия организъм. Защо? Защото в човешкия организъм се намират 40-80 литра вода със солесъдържание около 3000 мг/л , което е 150 пъти повече от солесъдържанието на обратноосмотичната вода и 15 пъти повече от това на водопроводната вода. И количеството вода в организма на човека е 20-30 пъти повече отколкото той е способен да изпие за едно денонощие (1,5-3 л). С една дума разликата в солесъдържанието между обратноосмотичната и чешмяната вода е просто нищожна от клетъчна гледна точка на човешкия организъм.

Второ, ние не призоваваме да се откажете от използването на соли и полезни микроелементи. Те трябва да се приемат ежедневно! Но не с водата, а с храната. Не е необходимо да пиете замърсена вода, само заради някои полезни соли, които се съдържат в нея. Много по-добре е да доставите на своя организъм тези соли и минерали чрез продуктите които ги съдържат. През целият си живот човекът ги набява от хляба, млякото, месото, рибата, зеленчуците и плодовете. Например чаша мляко съдържа калций стократно повече отколкото се съдържа в чаша чешмяна вода. И той се усвоява значително по-добре, тъй като се намира в биогенна форма. Желязото също е полезно, но не и във формата на пирон!

Но за съжаление някои хора, въпреки жизнения опит на човечеството, незнайно защо упорито желаят да получават полезни микроелементи не от храната, а от водата. Противниците на обратноосмотичната вода дават за пример полярниците, които са имали здравословни проблеми, принуждавани да пият стопен сняг, обезсолена вода почти равностойна на обратноосмозната вода. Как да отговорим на това? Ние не сме полярници, не живеем в ледената пустош, а в средните ширини и имаме нормална храна. За нас обратноосмозната вода е полезна. Можете да я пиете спокойно, а полярниците са имали здравословни проблеми поради други причини - поради отсъствието на пълноценна храна, продължителното отсъствие на слънчева светлина, ниските температури, дефицита на цинк.

И трето ние много рядко пием просто вода. Обикновено варим с нея кафе или чай, варим супа или зеленчуци и месо. При което солесъдържанието на водата и концентрацията на полезните вещества веднага се променя и нараства до количества, които чешмяната вода въобще не може да съдържа. Всичко това прави тезата за вредата от обезсолената вода просто мит.