water treatment water professionals

Никол-Н ООД

инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на промишлени и битови инсталации за обработка на води

 

Пресован активен въглен - FCCBL

Служат за отнемане на хлора и имат добра филтрация и адсорбционна способност, два пъти по-голяма от гранулирания активен въглен. Препоръчват се за битовите системи и обратните осмози.

1. Спецификация

Параметър / Модел FCCBL5 FCCBL FCCBL-L
Размери (инч) 4 7⁄8 x 2 ½ 9 7⁄8 x 2 ½ 20 x 2 ½
Производителност (л/мин) 3 6 12
Температурен диапазон (°C) 2ºC ÷ 45ºC 2ºC ÷ 45ºC 2ºC ÷ 45ºC
Спад на налягането (бар) 0,2 ÷ 0,4 0,3 ÷ 0,5 0,3 ÷ 0,5
Срок на употреба литър 4000 8000 12000
месец до 3 до 3 до 3

 

Параметър / Модел FCCBL-10BB FCCBL-20BB
Размери (инч) 9 7⁄8 x 4 ½ 20 x 4 ½
Производителност (л/мин) 20 30
Температурен диапазон (°C) 2ºC ÷ 45ºC 2ºC ÷ 45ºC
Спад на налягането (бар) 0,3 ÷ 0,5 0,3 ÷ 0,5
Срок на употреба литър 16000 24000
месец до 3 до 3

 

* Срокът на използване на филтърните картриджи зависи от качествата на водата. Изпитанията за различните видове филтри активен въглен са проведени при температура на водата 15ºC, налягане 6 бара в номинален режим и на свободния хлор на входа 2 ррм (2 мг/gм³) до 0,5 ррм на изхода.