water treatment water professionals

Никол-Н ООД

инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на промишлени и битови инсталации за обработка на води

 

За гореща вода от термично свързан полипропилен - FCHOT2

Филтрърни картриджи за  механично пречистване от термично свързан полипропилен за гореща вода до 93º C.

1. Спецификация

Параметър / Модел FCHOT2
Размери (инч) 9 7⁄8 x 2 ½
Филтрация (µ-микрони) 10
Производителност (л/мин) 20
Температурен диапазон (°C) 2ºC ÷ 93ºC
Спад на налягането (бар) 0,2 ÷ 0,4
Срок на употреба литър 12000
месец до 3

 

* Срокът на използване на филтърните елементи зависи от замърсеността на водата. Данните, които са показани в таблиците, са взети от изпитания с вода с T = 15ºC, P = 6 бара в номинално течение с мътност на входящата вода = 20 NTU и цветност на водата 30 мгПт/гм³ до мътност 3 NTU на изходящата вода за конкретните по големина частици.