water treatment water professionals

Никол-Н ООД

инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на промишлени и битови инсталации за обработка на води

 

Деминерализация (обезсоляване) чрез система за йонен обмен

AS-DEMIN серията е едно стандартно решение за пълна деминерализация на водата. Инсталациите са подходящи за всички производители, чийто производствен процес изисква вода с низко съдържание на соли, например при подготовката на водата за бойлери. С компактната си конструкция, екологичен процес и възможност за малки потоци, инсталациите AS-DEMIN са перфектно решение за обработка на водата в закрити помещения. При необходимост, също така е възможно да предложим инсталации с повишен капацитет.

 

Свойства:

 • Регенерация с прав ток;
 • Обща минерализация (TDS) - до 500 мг/л;
 • Лесни окомплектация и монтаж, кратки срокове на въвеждане в експлоатация;
 • Екологичност;
 • Надеждна работа с възможност за мониторинг на проводимостта;
 • Използването на автоматилни клапани позволява оптимална експлоатация, добри потоци на обратната промивка и регенерацията.

 

Комплектация:

 • Колони от полиестер и стъклопластова оплетка;
 • Катийонна и анийонна смоли;
 • Контролни клапани;
 • Управляващ микропроцесор;
 • Дозиращ и накопителен контейнери;
 • Мониторинг на проводимостта;
 • Комплектоващи елементи за свързване на инсталацията и за мониторинг на работните параметри.

 

 

Изисквания към входящата вода:

Параметър Стойност
Входящо налягане 2 ~ 5 бар
Температурен диапазон 5 ~ 40 ºC
Обща минерализация (TDS) на входящата вода < 500 мг/л
Други изисквания към входящата вода осъствие на нефтопродукти, оксиданти, колоидни и твърди частици

Забележка: препоръчва се предварително пречистване на водата от колоидни и твърди частици.

 

Спецификация:

Параметър* / Модел AS-Demin 25 AS-Demin 50 AS-Demin 75 AS-Demin 100
Производителност м3/час 1.0 1.5 2.5 3.0
Режим на работа    Регенерация с прав ток
Диференциално налягане* бар  0.8
Ел.захранване    230В, 50Хц
Катийонна смола Amberlite HPR 1 100 Na (L) 25 50 75 100
Анийонна смола Amberlite HPR 4 800 (L) 50 100 150 200
Капацитет на смолата Катийони/Анийони 22/20 45/40 66/60 90/80
Катийонен контейнер Тип 8 x 44 10 x 54 14 x 65 14 x 65
Анийонен контейнер Тип 10 x 54 14 x 65 18 x 65 18 x 65
Котейнер за химикали Обем (л) 100 200 300 400
Солна киселина 35%* Литри/регенерация 10 20 30 40
Натриев хидроксид 50%* Литри/регенерация 10 20 30 40
Свързване Вход/Изход DN20 DN20 DN25 DN25
Размери Дължина (мм) 1500 2000 2300 2600
Ширина (мм) 800 900 1000 1000
Височина (мм) 1700 1800 1900 1900

 

Параметър* / Модел AS-Demin 125 AS-Demin 150 AS-Demin 200
Производителност м3/час 4.0 5.5 6.0
Режим на работа    Регенерация с прав ток
Диференциално налягане* бар  0.8
Ел.захранване    230В, 50Хц
Катийонна смола Amberlite HPR 1 100 Na (L) 125 150 200
Анийонна смола Amberlite HPR 4 800 (L) 250 300 400
Капацитет на смолата Катийони/Анийони 110/100 135/120 180/160
Катийонен контейнер Тип 14 x 65 18 x 65 18 x 65
Анийонен контейнер Тип 18 x 65 24 x 72 24 x 72
Котейнер за химикали Обем (л) 500 800 800
Солна киселина 35%* Литри/регенерация 50 60 80
Натриев хидроксид 50%* Литри/регенерация 50 60 80
Свързване Вход/Изход DN32 DN32 DN40
Размери Дължина (мм) 2600 3500 3500
Ширина (мм) 1000 1200 1200
Височина (мм) 1900 2200 2200

 * Параметрите са приблизителни.