water treatment water professionals

Никол-Н ООД

инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на промишлени и битови инсталации за обработка на води

 

Система Merlin™ с обратна осмоза

Системата работи от налягането на водопроводната мрежа без хидрофорен съд и е с производителност до 1л/мин или 1400 литра на ден. Състои се от корпус, 2 мембранни елемента TLC-350 на GE, префилтър активен въглен и постфилтър активен въглен и части за присъединяване.

 

КАТАЛОЖЕН НОМЕР Merlin™ (GE)
   
Филтърен елемент (cartridge) 3038333*, TLC 350*x2, PRF*
Срок на употреба на елемента до 6 месеца за филтлите с активен въглен;
до 4 години за филтърните мембрани**
Кран (Чешма) хромирана
Тръби полипропилен
Фитинги JACO
Работна температура (°C) 4 ÷ 38
Налягане на водата (бар) 2,7 ÷ 5,5
Присъединителен размер (цол) 1/2"
Размери  
височина (мм) 250
дълбочина (мм) 280
ширина (мм) 510

 

* Филтри:

  • 3038333 - префилтър активен въглен;
  • TLC 350 - филтърни мембрани - 2 броя;
  • PRF - постфилтър с активен въглен.

** Срокът на употреба зависи от замърсеността на постъпващата вода.