water treatment water professionals

Никол-Н ООД

инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на промишлени и битови инсталации за обработка на води

 

Филтриращи материали за механично пречистване на водата - Кварцов пясък - различни фракции; Turbidex; Filter AG

Прочети още...

Филтриращи материали за редукция концентрацията на желязо, манган и сероводород - Greensand plus; MTM; Birm; Katalox

Прочети още...

Сорбционни материали за дехлориране - Jacobi-Aquasorb CS 12x40 mesh; Norit PK 1-3

Прочети още...

Йонообменни смоли - Levatit S 1567; Levatit NM 91; Pure Resin PC002; Pure Resin PMB101-2

Прочети още...