water treatment water professionals

Никол-Н ООД

инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на промишлени и битови инсталации за обработка на води

 

Деминерализация (обезсоляване) чрез система за непрекъсната електро-дейонизация

Непрекъснатата електро-дейонизация (continuous electro-deionization) е процес за обработка на водата, при който се използва комбинация от йонообменни смоли, йонообменни мембрани и прав ток за дейонизиране на водата, без необходимостта от химически реагенти.

Системите за непрекъсната електро-дейонизация са значително по-икономични при експлоатация в сравнение с традиционните системи за йонен обмен. Разходът на електроенергия за производството на вода с високо качество не е голям. В същото време регенерацията на смолите в тези системи без използването на химически реагенти позволява намаляване на експлоатационните разходи. Остъствието на химически реагенти и контейнери за съхраняването им, отсъствието на помпи и допълнително оборудване за неутрализация на отпадъчните води също намалява значително експлоатационните разходи.

Фирма "Никол-Н" използва CEDI модули на Siemens > Evoqua (IONPURE LX и IONPURE VNX) и др.

Консумацията на електроенергия на една клетка е до 0,55 кВт. Постояннят ток в клетката се обезпечава от изправител в шкафа за управление, а качеството на водата се регулира чрез изменението на силата на тока от контролера. Концентратът се изхвърля в дренаж, но по-целесъобразно е да се отвежда в контейнера за осмотична вода.

 

Приложения

  • Фармацевтика/медицина;
  • Парогенератори/бойлери;
  • Микроелектроника/производство на полупроводници;
  • Обработка на повърхности;
  • Химическа промышленност/лаборатории и др. 

 

Преимущества на непрекъснатата електро-дейонизация

  • Нисък разход на електроенергия;
  • Непрекъсната регенерация без необходимостта от използване на химически реагенти;
  • Няма необходимост от периодичната замяна на йоннообменната смола;
  • Ниски експлоатационни разходи;

 

 

Изисквания към входящата вода (пермеат след обратна осмоза)

Параметър Стойност
Източник на входящата вода Обезсолена вода след обратна осмоза
Еквивалентна проводимост на входящата вода, отчитайки концентрацията на CO2 < 10 мкС/см
Силициев двуокис SiO2 < 0,2 ppm (мг/л)
Желsзо, манган, сулфиди < 0,01 ppm (мг/л)
Общ хлор < 0,02 ppm, в т.ч. Cl2 (мг/л)
Обща твърдост < 0,1 ppm CaCO3 (мг/л)
Общ органичен въглерод (ТОС) < 0,5 ppm (мг/л)
Работен диапазон рН 4 ~ 11
Работна температура 5° ~ 45° С
Входящо налягане < 100 psi (< 7 бара)

 

Параметри на обезсолената (ултрачистата) вода

Параметър Стойност
Еквивалентна проводимост на изходящата вода, отчитайки концентрацията на CO2 13 ~ 18 Мом /см
Силициев двуокис SiO2 0,01 ppm (мг/л)
Желsзо, манган, сулфиди < 0,015 ppm (мг/л)
Общ хлор < 0,02 ppm, в т.ч. Cl2 (мг/л)
Обща твърдост < 0,1 ppm CaCO3 (мг/л)
Общ органичен въглерод (ТОС) < 0,5 ppm (мг/л)
Работен диапазон рН 4 ~ 11
Работна температура 5° ~ 45° С
Входящо налягане < 100 psi (< 7 бара)

 

Системи с малка производителност (модул IONPURE CEDI LX)

Параметър / Модел AS-CEDi LX04-1I
AS-CEDi LX10-1I AS-CEDi LX18-1I
Производителност* м3/час 0,44 ~ 0,66 1,10 ~ 1,65 2,0 ~ 3,0
Потребявана мощност** кВт 0,4 1,0 1,9
Размери Дълбочина мм 900 900 900
Ширина мм 750 750 750
Височина мм 1400 1400 1400
Тегло в експлоатация Кг 100 115 130

 

Параметър / Модел AS-CEDi LX24-1I AS-CEDi LX30-1I AS-CEDi LX45-1I
Производителност* м3/час 2,8 ~ 4,2 3,3 ~ 5,0 5,1 ~ 7,6
Потребявана мощност** кВт 2,5 3,1 4,7
Размери Дълбочина мм 900 900 1100
Ширина мм 750 750 600
Височина мм 1400 1400 1700
Тегло в експлоатация Кг 140 150 200

 

Системи със средна производителност (модул IONPURE CEDI LX или IONPURE CEDI VNX)

Параметър / Модел AS-CEDI LX30-2I
AS-CEDI LX30-3I AS-CEDI LX30-4I AS-CEDI LX30-5I
Производителност* м3/час 7,0 ~ 10,0 10,0 ~ 15,0 13,0 ~ 20,0 16,0 ~ 25,0
Потребявана мощност** кВт 3,0 4,5 6,0 7,5
Размери Дълбочина мм 1200 1600 1600 2100
Ширина мм 1000 1000 1000 1000
Височина мм 1800 1800 1800 1800
Тегло в експлоатация Кг 240 340 700 800

 

Параметър / Модел AS-CEDI LX30-6I AS-CEDI LX30-7I AS-CEDI LX30-8I
Производителност* м3/час 19,0 ~ 30,0 22,0 ~ 35,0 25,0 ~ 40,0
Потребявана мощност** кВт 9,0 10,5 12,0
Размери Дълбочина мм 2100 2600 2600
Ширина мм 1000 1000 1000
Височина мм 1800 1800 1800
Тегло в експлоатация Кг 900 1000 1100

 

Параметър / Модел AS-CEDI VX25-1I AS-CEDI VX25-2I AS-CEDI VLX25-3I
Производителност* м3/час 5,7 ~ 8,5 11,4 ~ 17,0 17,1 ~ 25,5
Потребявана мощност** кВт 2,0 ~ 6,5 4,0 ~ 8,0 6,0 ~ 12,0
Размери Дълбочина мм 2200 2200 2200
Ширина мм 800 800 800
Височина мм 2000 2000 2000
Тегло в експлоатация Кг 200 400 600

 

Параметър / Модел AS-CEDI VX50-1I AS-CEDI VX50-2I AS-CEDI VX50-3I
Производителност* м3/час 11,4 ~ 17,0 22,8 ~ 34,0 34,2 ~ 51,0
Потребявана мощност** кВт 2,0 ~ 10,3 4,0 ~ 20,6 6,0 ~ 30,9
Размери Дълбочина мм 3500 3500 3500
Ширина мм 800 800 800
Височина мм 2000 2000 2000
Тегло в експлоатация Кг 400 800 1200

 

Системи с голяма производителност (модул IONPURE CEDI VNX)

Параметър / Модел AS-CEDI VX50-4I AS-CEDI VX50-5I AS-CEDI VX50-6I
Производителност* м3/час 45,6 ~ 68,0 57,0 ~ 85,0 68,4 ~ 102,0
Потребявана мощност** кВт 8,0 ~ 41,2 10,0 ~ 51,5 12,0 ~ 61,8
Размери Дълбочина мм 3500 3800 3800
Ширина мм 1600 1600 1600
Височина мм 2000 2200 2200
Тегло в експлоатация Кг 1600 2000 2400

 

Параметър / Модел AS-CEDI VX50-7I AS-CEDI VX50-8I AS-CEDI VX50-9I
Производителност* м3/час 79,7 ~ 119,0 91,2 ~ 136,0 102,6 ~ 153,0
Потребявана мощност** кВт 14,0 ~ 72,1 16,0 ~ 82,4 18,0 ~ 92,7
Размери Дълбочина мм 3800 3800 3800
Ширина мм 1600 1600 2000
Височина мм 2600 2600 2000
Тегло в експлоатация Кг 2800 3200 3600

 

*  първата стойност е номиналната производителност, втората стойност е максималната производителност. Най-добро качество на водата и минимално хидравлично съпративление се постигат при номинална производителност.

** приведената мощност е максималната инсталирана мощност, потребяваната мощност зависи от качеството на водата, подавана към ЕДИ инсталацията.

*** ЕДИ системите могат да бъдат изградени и на базата на модули ElectroPure XL / EXL или GE Water E-Cell MK с аналогична производителност.

 

Ограничения при използването на системите за непрекъсната електро-дейонизация

1. Чуствителност към наличието на хлор: Системите за електродиализа, както и обратноосмотичните мембрани, са силно чествителни даже към незначителни концентрации на хлор. Поради тази причина водата постъпваща в системата за електродиализа задължително преминава през предварителна подготовка;
2. Чуствителност към твърдостта на водата: При повечето системи за електродиализа нивото на твърдост на захранващата вода не следва да превишава 0,02 мг-екв/л;
3. Ниска ефективност при големи концентрации на CO2: Ефективността на всички системи за йонен обмен се намалява при големи концентрации на CO2 във входящата вода.