water treatment water professionals

Никол-Н ООД

инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на промишлени и битови инсталации за обработка на води

 

Деминерализация (обезсоляване) чрез система за обратна осмоза

Процесът на деминерализация (обезсоляване) на водата чрез мембранни елементи под високо налягане се нарича обратна осмоза. Полупропускливият мембранен елемент пречиства водата на молекулярно ниво. Това е баромембранен процес, при който през полупропускливата мембрана под високо налягане преминават само молекулите на водата, газове и малко количество соли. Тази чиста вода се нарича пермеат и се събира в съдове за осмозна вода. Разтворените във водата соли, органика, вируси и бактерии с част от водата се нарича концентрат, който се изхвърля в канализацията. Методът на обратната осмоза  се използва от началото на 60-те години на миналия век основно за обезсоляване на морска вода. През разработеното от ацетат целулоза или полиамидни комиозитни  материали платно на мембранния елемент под високо налягане преминават молекулите на чистата вода, газове, и малко соли, а се задържат и изхвърлят с част от водата в канализацията хидратирани солеобразуващи йони : HCO₃⁻, SO₂⁻, Cl⁻, Ca²⁺, Mg²⁺,Na⁺, K⁺, Fe²⁺, Cu²⁺ и други микроелементи, органика, бактерии, вируси и др.

В днешно време системите за обратна осмоза се използват масово за битови и промишлени нужди. Мембранните елементи за битови нужди работят при налягане 2 ~ 6 бара, докато мембранните елементи за слабо и силно засолени води за промишлени нужди работят при налягане 10 ~ 17 бара. За обезсоляване на морска вода се използват мембранни елементи, работещи при налягане 50 ~ 60 бара.

Мембранните елементи се изработват от различни материали с различни конструкции в зависимост от целите, за които са произведени. Във водоподготовката основно се използват целулозни мембрани (CA и CTA) и мембранни елементи, произведени от ароматически полиамид и тънкоципести композитни материали (TFC). В зависимост от качествата на входящата вода и параметрите на водата на изход има разработени множество мембранни елементи с различни конструкции и работещи при различни налягания, pH, селективност и др. Повече информация за обратноосмотичните елементи можете да видите в раздел компоненти на системите – подраздел "Мембранни елементи".

Фирма "Никол-Н" работи основно с мембранни елементи на водещи фирми като Bayer > Lanxess (LEWABRANE), Wave Cyber (OSPURA), Dow > DuPont (FILMTEC), GE > Osmonics (DESAL) и др.

За да бъдат използвани мембранните елементи в системите за обратна осмоза е необходимо входящата вода да отговаря на определени показатели:

 1. Мътност – 1 ~ 5 NTU;
 2. Водороден показател
  • рН – 3,5 ~ 7,2  за ацетат целулозните мембрани понякога 2 ~ 11;
  • рН – 2,5 ~ 11 за полиамидните мембрани;
 3. Перманганатна окисляемост – до 3 мгО/л;
 4. Нефтопродукти  - 0,0 ~ 0,5 мг/л;
 5. Силни окислители;
  • свободен хлор;
  • озон (до 0,1 мг/л за полиамидните мембрани; до 0,6 ~ 1,0 мг/л за ацетат целулозните мембрани);
 6. Манган (общ) Mn – до 0,05 мг/л;
 7. Желязо (общо) Fe – до 0,1 ~ 0,3 мг/л;
 8. Силициеви съединения Si – до 0,5 ~ 1,0 мг/л;
 9. Сероводород – 0,0 мг/л;
 10. Индекс SDI - до 3 ~ 5 ед;
 11. Твърдост на водата (обща) Ca и Mn;
 12. Калций общ Ca;
 13. Магнезий общ Mg;
 14. Минерализация обща – до 3,0 ~ 20 г/л;
 15. Температура на водата – 3 ~ 35 ºС ( понякога до 45 ºС);
 16. Налягане  - 0,3 ~ 3,0 Мра;
 17. Температура на въздуха в помещението – 5 ~ 35º С;
 18. Влажност на въздуха в помещението – под 70%.

В случай, че някой от показателите не отговаря на изискванията, е необходима предварителна обработка на водата (механично пречистване, премахване на солите на Fe, Mn, Ca, Mg, дехлориране и премахване на органиката) или добавяне на антискаланти или инхибитори. Практически не е възможно използването на системи за обратна осмоза без предварително пречистване на водата.

Фирма "Никол-Н" ООД съвместно с фирма "Аквасистемс" ООД изграждат системи за обратна осмоза с производителност до 20 м³/час.

Преди да започнем проектирането и изграждането на инсталацията, е необходимо да получим следната информация:

 • Химичен анализ на входящата вода;
 • Показатели на водата след обратната осмоза;
 • Производителност на инсталацията м³/час пермеат;
 • Необходима дневна производителност  м³/ден.

На база анализа на входящата вода и необходимия дебит определяме методите за предварителна обработка – механично пречистване, дехлориране, отнемане (редуциране) солите на Fe, Mn, Ca, Mg, Si и др., както и намаляване на органиката. Правят се разчети на инсталациите за преподготовка на водата пред системата за обратна осмоза.

На база анализа на водата, постъпваща в системата за обратна осмоза, необходимия дебит и необходимите показатели на водата след нея се подбират няколко типа мембранни елементи. Подбира се схема на работа на инсталацията  и се извършват разчети с различните мембранни елементи до постигане на желания резултат. Всеки голям производител на мембранни елементи има разработена програма за разчет на конкретния тип мембранен елемент, произвеждан от фирмата. Тук сме показали разчет на система за обратна осмоза с производителност 6 м3/час с мембранни елементи на Bayer > Lanxess, тип Levabrane RO-B440LE:

Изтегли > Разчет на система за обратна осмоза с производителност 6 м3/час с Levabrane RO-B440LE (232 kb)

След извършването на разчета на инсталацията, се конструира системата за обратна осмоза, като се отчитат желанията на клиента от типа на: материал на рамката, тип на управление и настройки, и др.

Всяка инсталация се изгражда за конкретния клиент.

Базовата система за обратна осмоза се състои от:

 • Опорно - рамна конструкция;
 • Филтър за финно механично пречистване (5 микрона);
 • Помпа за високо налягане;
 • Мембранна група;
 • Средства за автоматизация и регулиращи елементи;
 • КИП;
 • Пулт за управление;
 • Опция за добавяне на система за промивка на мембранните елементи CIP;
 • Опция за добавяне на система за дозиране на антискалант (вместо омекотяване на водата с йонообменни смоли).

 

Характеристики на произвежданите от "Никол-Н" ООД и "Аквасистемс" ООД  типови системи за обратна осмоза с размери на мембранните елементи 2.5", 4" и 8".

 

Серия AS-PN-ROC-2.5

Параметър / Модел AS-PN ROC2.5-100 AS-PN ROC2.5-200
Производителност л/час 100 200
Мощност на помпата кВт 0,37 0,37
Брой и тип на мембранните елементи бр./тип 1/25x40 2/25x40
Брай на корпусите бр. 1 2
Размери Ширина м 0,60 0,60
Дълбочина м 0,60 0,60
Височина м 1,55 1,55

 

 

Серия AS-PN-ROC-4

Параметър / Модел AS-PN ROC4-100 AS-PN ROC4-250 AS-PN ROC4-500 AS-PN ROC4-750*
Производителност л/час 100 250 500 750
Мощност на помпата кВт 0,37 0,55 0,55 1,50
Брой и тип на мембранните елементи бр./тип 1/40x21 1/40x40 2/40x40 3/40x40
Брай на корпусите бр. 1 1 2 3
Размери Ширина м 0,60 0,60 0,60 0,60
Дълбочина м 0,60 0,60 0,60 0,60
Височина м 1,55 1,55 1,55 1,55

 

Параметър / Модел AS-PN ROC4-1000* AS-PN ROC4-1500* AS-PN ROC4-2000* AS-PN ROC4-3000*
Производителност л/час 1000 1500 2000 3000
Мощност на помпата кВт 2,20 2,20 3,00 5,50
Брой и тип на мембранните елементи бр./тип 4/40x40 6/40x40 8/40x40 12/40x40
Брай на корпусите бр. 4 3x2 мембрани 4x2 мембрани 4x3 мембрани
Размери Ширина м 0,60 0,80 0,80 0,80
Дълбочина м 0,60 0,70 0,70 0,70
Височина м 1,55 1,60 1,60 1,60

 

 

Серия AS-PN-ROC-8

Параметър / Модел AS-PN ROC8-4000* AS-PN ROC8-6000* AS-PN ROC8-9000*
Производителност л/час 4000 6000 9000
Мощност на помпата кВт 5,50 11,00 11,00
Брой и тип на мембранните елементи бр./тип 4/8040 6/8040 9/8040
Брай на корпусите бр. 2x2 мембрани 3x2 мембрани 3x3 мембрани
Размери Ширина м 2,50 4,00 4,00
Дълбочина м 0,80 1,20 1,20
Височина м 1,70 1,70 1,70

 

Параметър / Модел AS-PN ROC8-12000* AS-PN ROC8-15000* AS-PN ROC8-20000*
Производителност л/час 12000 15000 20000
Мощност на помпата кВт 15,0 18,50 30,00
Брой и тип на мембранните елементи бр./тип 12/8040 15/8040 20/8040
Брай на корпусите бр. 4x3 мембрани 5x3 мембрани 5x4 мембрани
Размери Ширина м 3,00 3,00 3,00
Дълбочина м 1,80 1,80 1,80
Височина м 1,70 1,70 1,70

 

Забележка: Системите, отбелязани със * са с показани размери на рамката. Инсталациите са с по-големи размери. Допълнително е необходимо да се оставя място от двете страни за смяна на мембранните елементи. Окончателните размери се уточняват в работната фаза с проектанта. "Никол-Н" ООД и "Аквасистемс" ООД си запазват правото да променят дизайна и комплектовката на инсталациите.

Системи за обратна осмоза с малка производителност до 200 л./ден ще намерите в раздели >>Филтри и филтърни системи върху плота на кухненската мивка или под него<< и >>Филтърни системи Hundai Waco - тип HQ7<<, а с производителност до 50 л./час (за битови и лабораторни нужди) - в раздел >>Филтърни системи за бара, лабораторията<<.

Тъй като изграждането на инсталация за деминерализация на вода чрез метода на обратна осмоза е високо-технологичен процес и се извършва конкретно за всеки клиент, е необходимо да изпратите на нашите имейли следната информация:

 • Химичен анализ на входящата вода;
 • Показатели на водата след инсталацията за обратната осмоза;
 • Производителност на инсталацията м³/час пермеат;
 • Необходима дневна производителност  м³/ден;
 • Телефон за контакт за доуточняване параметрите на проекта или за определяне на работна среща. Лица за контакт: "Никол-Н" ООД - инж. Николай Николов - тел.0899-116-131; "Аквасистемс" ООД - Павел Николов - 0899-116-134.