water treatment
water professionals

Никол-Н ООД

инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на промишлени и битови инсталации за обработка на води

"ВОДА! Не може да се каже,
че ти си необходима за живота,
защото ти си самия живот!"

АНТОАН ДЕ СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ

Water filtering systems

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ!

Фирма Никол-Н ООД поддържа на склад в град София над 80% от показаното в сайта оборудване.

Филтри за бита: филтърни колони и картриджи за механично пречистване, дехлориране, омекотяване и обезжелезяване, филтри за пералнята, бойлера, душа, кани с филтър, битови обратни осмози, омекотителни инсталации, и други за офиса, къщата, вилата, ресторанта.

Филтри за промишлени нужди: филтри за механично пречистване - филтрация, микрофилтрация, ултрафилтрация; системи за омекотяване, филтри активен въглен, филтри за обезжелезяване и обезманганяване, денитрификация, бактериална обработка, дозиращи инсталации, UV стерилизация, обратни осмози, озониране и други.