water treatment water professionals

Никол-Н ООД

инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на промишлени и битови инсталации за обработка на води

 

Както навярно се досещате, тук няма да стане дума за проблемите на водоснабдяването. Ще предположим, че вода във вашия дом, офис, предприятие, въобще в града или населеното масто, където живеете, вече има.

В повечето случаи обаче водата, постъпваща от водопроводната мрежа или от друг източник (кладенец, водоем), се нуждае от предварителна обработка, целта на която е да се постигне нужното качество на водата, съгласно действащите нормативи.

За да се съди за качеството на водата, за нейното съответствие или несъответствие на установените норми, е необходимо да бъде извършен пълен химичен и бактериологичен анализ. Единствено въз основа на такъв анализ може да се направи окончателен извод за проблема или комплекса от проблеми, пред който ще бъдем изправени.

Главните проблеми, с които се сблъскват потребителите, са следните:

  • Наличие във водата на неразтворени механични частици, пясък, утайка, ръжда, а също колоидни вещества. Тяхното присъствие във водата води до ускорено абразивно износване на санитарната техника и тръбите, също и до тяхното замърсяване;
  • Наличие във водата на разтворени желязо и манган. Такава вода първоначално е прозрачна, но при застояване или нагряване придобива жълтеникаво-кафяв отенък, което е причина за ръждивите петна по санитарната техника. При повишено съдържание на желязо водата също придобива характерния "метален" привкус;
  • Твърдост, която се определя от количесвото на разтворените във водата калциеви и магнезиеви соли. При тяхното високо съдържание е възможно образуване на утайка и бледи петна по повърхостите на ваната, мивката и т.н. Калциевите и магнезиеви соли, наричани също соли на твърдостта, са причина за възникването на известния на всички накип. Сравнително безобидния в чайника накип се отлага по стените на нагревателните уреди (бойлери, перални машини, бързовари), а също и по стените на тръбите за гореща вода, като нарушава процеса на топлообмен. Това води до прегряване на нагревателните елементи, преразход на електроенергия и газ. Натрупването на накип е причина за повредите на нагревателите в 90% от случаите;
  • Наличие на неприятен вкус, мирис или оцветяване. Тези три показателя, наричани органолептични, често са причинени от намиращите се във водата органични вещества, остатъчен хлор, сероводород;
  • Бактериологична замърсеност, причинена от наличието във водата на различни микроби и бактерии. Някои от тях могат да представляват непосредствена заплаха за здравето и живота на човека. Даже сравнително безопасни бактерии могат да отделят органични вещества, които не само влияят на органолептичните показатели, но и, встъпвайки в химични реакции (например с хлора), са способни да създадат отровни и канцерогенни съединения;

Естествено този списък не изчерпва цялото многообразие от проблеми, възникващи с водата, само изрежда основните от тях. Въпреки распространеното мнение, вероятността да се сблъскате с наличие във водата на тежки метали, нитрати, пестициди, радионуклиди и т.н. е сравнително малка, но не е напълно изключена.

В наши дни съществува голямо разнообразие от устройства, позволяващи да се обработи водата и да се достигнат нивата на най-строгите нормативни изисквания. Различните видове оборудване се различават както по принципа на дейстние, така и по своето конструктивно изпълнение. Най-голямо разпространение са получили механичните, химичните, адсорбционните и мембранните методи на пречистване.

Следва поредица от статии за свойствата на водата и проблемите, тясно свързани с тях. Ще научите интересни факти за физиката и фимията на водата, за нейното качество и за влиянието на параметрите на водата върху човешкото здраве.