water treatment water professionals

Никол-Н ООД

инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на промишлени и битови инсталации за обработка на води

 

Практически подход

За да направите правилен подбор на филтрите за пречистване на водата е необходимо да знаете какви видове замърсявания се налага да  отстраните. Голяма част от тях лесно се определят визуално и не се налага да имате специални познания в областта на химията.

Първият вид замърсяване, който е и най-разпространен - това е наличието във водата на голямо количество разтворено желязо. В този случай водата отначало е прозрачна, но когато престои  или се загрее става мътна, има характерен привкус и образува ръждиви петна по съдовете и сантехниката. За решаването на този проблем се използват филтри за пречистване на водата от желязо - обезжелезители.

Понякога във водата присъстват неразтворими механични частици: пясък, кал, ръжда и други механични примеси. За отстраняването на тези неразтворими примеси се използват механични филтри. Този тип филтри се използват и за отстраняване от водата на неразтворимото желязо – ръжда. Механичните филтри с мрежа от неръждаема стомана се използват за пречистване на водата само от пясък.

Вторият вид по разпространение замърсяване e повишената твърдост на водата. Tя се предизвиква от високата концентрация на разтворените в нея соли на калций и магнезий. Именно те са причината за появяването на така известните отлагания – котлен камък. Филтрите – омекотители могат да Ви помогнат да отстраните от водата това повишено съдържание на твърдите соли.

Неприятната миризма и лош вкус на водата, повишената  цветност са свързани с високото съдържание на органични вещества, остатъчен хлор или сероводород. За отстраняване на лошия вкус и миризма от водата се използват филтри с активен въглен.

Най-трудно определяемото замърсяване на водата са йоните на тежките метали. Присъствието им във водата може да бъде установено само чрез лабораторно изследване. За отстраняването им от водата се използват филтри - омекотители и системи за пречистване, работещи на принципа на обратна осмоза.

И накрая за бактериологичното замърсяване. С него може да се справите с помощта на ултравиолетови стерилизатори, система за озониране или дозиращо хлориране.

За къщата или вилата

Ако Ви притеснява качеството на водата във вашата къща или вила, например водата има неприятна миризма и вкус, жълтее на въздуха, образуват се накипи на нагревните повърхности и батериите на душа, имате неприятно усещане за сухост и обтягане на кожата след къпане, то несъмнено трябва да се пречиства Вашата вода. Освен това, във водата съществува цял ред примеси, които не можем да усетим на вкус или да определим визуално, но които не са по-малко вредни. Например, повишеното съдържание на нитрати, флуориди, стронций, тежки метали и др. Такава вода трябва да се пречиства! За това е необходимо:

 • да се направи пълен химичен анализ на водата.
 • да се направи микробиологичен анализ при използване на вода от кладенци и сондажи.
 • да се определи дебита на използваната вода
 • максимално-часов дебит в м3/час, които е необходим за определяне възможностите на съоръженията, изхождайки от нужното моментално количество вода (количество вода за кратък период). Средно-дневен дебит в м3/ден.

За определяне на дебита на максимално-часовият разход е необходимо да се изхожда от количеството водозаборни точки, числото на живеещите с отчитането на възможни гости и коефициент на едновременност на използване на водозаборните точки. Нашите специалисти ще изготвят оферта за необходимото Ви оборудване. При разчета можете да се ръководите от нашите опитни данни от таблицата:

НАЗВАНИЕ НА ВОДОЗАБОРНАТА ТОЧКА ДЕБИТ НА ВОДАТА  (м3/час)
   
Чешма (кухня, баня и др.) 0,3 – 0,4
Вана, джакузи (запълване) 0,9 – 1,2
Душ кабина 0,6 – 0,8
Тоалетна чиния, биде 0,5 – 0,6
Перална машина, съдомиялна 0,5 – 0,6

 

За апартамента, офиса, кафенето, ресторанта

Не е тайна че подаваната от ВиК вода не винаги е достатъчно пречистена. Във водата има наличие на механични замърсители (пясък, ръжда), много често има голямо количество хлор, който се използва от ВиК за антибактериална обработка на водата, а той, в по-големи количества е канцерогенен. В много региони на страната във водата се съдържат големи количества желязо, манган и други тежки метали.

Почти навсякъде във водата има наличие на калций и магнезий, които обуславят твърдостта на водата. Твърдата вода образува накипи върху нагревните повърхности на битовите електроуреди и ги извежда от строя (бойлери, перални, съдомиялна това е необходимо да се пречиства водата.

Нашите специалисти ще Ви посъветват какво оборудване Ви е необходимо, изхождайки от разполагаемото от Вас място за монтаж на оборудването, химическият състав на водата, който трябва да ни изпратите или попълнен въпросен лист, както и максимално-часовият разход в м3/час и средно-дневният разход в м3/ден.

Като минимум е необходимо монтирането на филтър за механично пречистване. Виж раздел “Линейни филтри” и раздел “Картриджи”.

В случай на необходимост може да се монтира система за омекотяване, обезжелезяване и др. Виж раздел “филтри за бита, офиса, вилата, сградата.”

Качеството на водата за пиене и готвене за бита, офиса, кафето, ресторанта, къщата и вилата може да се обезпечи с монтажа на някоя от предлаганите системи (FP2, FP3, UF системи, обратни осмози и др.) за монтаж под мивката с изнасянето на кранче (включено в комплекта) върху плота на мивката. Приготвените с пречистена вода кафе, чай, и готвено са много по-вкусни и полезни за организма.

Препоръчваме, по възможност, монтирането на битова система за обратна осмоза, която премахва 95 – 98% от разтворените йони във водата, включително тежките метали, нитрати, вируси и бактерии. Водата е с превъзходен вкус и качество.

Битовата обратна осмоза произвежда 150 – 200л. на ден деминерализирана, антибактериално пречистена вода. По този начин отпада необходимостта от закупуване на бутилирана вода, която е значително по-скъпа и не винаги с гарантирано качество.

За битови нужди, офиса, кафето и ресторанта освен битовата обратна осмоза можете да използвате и високопродуктивната обратна осмоза на GE “Merlin” с производителност до 1500 - 2000 литра на ден.

За офиса може да използвате и диспенсери, който включват в себе си система за обратна осмоза  - битова и системи за загряване (до 95ºС) на водата и системи за охлаждане (5 - 10ºС).

Диспенсерите са включени към водопроводната мрежа и пречистват водата, нагряват я или я охлаждат. Себестойността на водата е много ниска, като при това не сте зависими от доставчиците на вода (при системите за зареждане на с 19 литрови бутилки).

За кафето и ресторанта използването на води след обратна осмоза гарантират предпазването от накипи на нагревните повърхности на кафемашините, приготвянето на по-вкусни чай,  кафе, сокове и коктейли, по-вкусно готвено, а при използването на обратно-осмотична вода в ледогенераторите ледените кубчета стават прозрачни, а не мътни, както е с използването на необработена вода.

За малки жилищни райони, жилищни и офис сгради

Нашият многогодишен опит показва, че не съществуват универсални схеми за пречистване на водата, удовлетворяващи изискванията на всеки обект от комунално-битовото стопанство. На практика няма обекти с еднакви показатели за качество на входящата вода, еднакви дебити и еднакви изисквания за качеството на преработената вода.

Най-често водата е нужно да се обеззарази (UV стерилизация, ултрафилтрация и др.), да се премахне механичното замърсяване (ръжда, пясък и др.), да се избистри, да се омекоти, а поредно да се дехлорира и обезжелези (обезмангани). За тази цел фирма Никол-Н ООД съвместно с Инвеститора осъществява:

 • разработват техническо задание за промишлена система за пречистване на вода.
 • разработва технически решения, адаптирани към условията на Инвеститора.
 • превъплъщава тези решения в технологическа схема, съдържаща:
  - системи за антибактериална обработка и различно спомагателно оборудване(в това число и дозиращо).
  - системи за филтрация, обезжелезяване, омекотяване с управляващи клапани.
 • осъществява с доставка, монтаж, пуск и калибриране на оборудване на водещи чуждестранни компании (Pentair, Lanexess, Wave Emzer, Viqua, Hundai, GE Osmonics, Clack, Purolite, DOW и др.). Оборудването можете да видите е в раздел “Промишлени инсталации”.

За да бъде дадено възможно най-коректното решение е необходимо да се направи пълен химичен анализ и микробиологичен анализ на водата, да се определят максимално-часовият дебит в м3/час и средно-дневният дебит в м3/ден, както да се попълни и въпросният лист.

Връзка между мерните единици за твърдост на водата

В таблицата са приведени различните мерни единици, в които се измерва твърдостта на водата, и тяхната взаимовръзка:

ЕДИНИЦА ОЗНАЧЕНИЕ °dH °e °f ppm CaCO3 meq/L mmol/L
               
Немски градуси 1 °dH = 1 = 1,253 = 1,78  = 17,8 = 0,357  = 0,1783
Английски градуси 1 °e = 0,798 = 1 = 1,43 = 14,3 = 0,285 = 0,142
Френски градуси 1 °f = 0,56  = 0,702  = 1 = 10 = 0,2 = 0,1
ppm CaCO3 1 ppm = 0,056 = 0,07 = 0,1 = 1 = 0,02 = 0,01
meq/L 1 meq/L = 2,8 = 3,51 = 5 = 50 = 1 = 0,5
mmol/L 1 mmol/L = 5,6 = 7,02 = 10 = 100 = 2 = 1

 

Въпросник - избор на система за филтриране и обработка на водата

ИЗТЕГЛЕТЕ ВЪПРОСНИКА ТУК
Моля, попълнете следните данни и ги изпратете по fax, e-mail или поща.

ФИРМА   
Лице за контакт (име, фамилия, длъжност)    
Адрес:   
Тел. за връзка:   
Факс:   
E-mail:   
   
Водоизточник: ⇒ Сондаж  
  ⇒ Градски водопровод  
  ⇒ Кладенец  
  ⇒ Открит водоизточник  
  ⇒ Водонапорна кула  
  ⇒ Друго:  
   
Обект: ⇒ Производство  
  ⇒ Котелно  
  ⇒ Еднофамилна къща  
  ⇒ Друго  
   
Предназначение на водата: ⇒ Домакински, питейни нужди  
  ⇒ Производство на бира  
  ⇒ Производство на безалкохолни напитки  
  ⇒ Производство негазирани напитки  
  ⇒ Производство на алкохол  
  ⇒ Отоплителни  системи  
  ⇒ Друго  
   
Режим на работа: ⇒ Непрекъснат  
  ⇒ Прекъснат  
  ⇒ На смени  
    → работни смени в денонощие  
    → продължителност на смените (часа)  
   
АНАЛИЗ НА ВОДАТА   
Задължителни показатели:   
   Общо желязо Fe, мг/л  
   Манган Mn2+, мг/л  
   Обща твърдост, мг-екв/л / dH  
   Солесъдържание, мг/л  
   Перманганатна окисляемост, мг О2/л  
   Мътност, мг/л  
   Цветност, град.  
   Мирис  
   
Допълнителни показатели:   
   Желязо (Fe2+) / желязо (Fe3+), мг/л  
   Обща алкалност, мг-екв/л  
   Калций Ca2+, мг/л  
   Магнезий Mg2+, мг/л  
   Натрий+Калий (Na+K), мг/л  
   Мед Cu2+, мг/л  
   Амоняк NH4+, мг/л  
   Силиций Si, мг/л  
   Флуор F- мг/л  
   Хлор Cl-, мг/л  
   Сулфати SO42+, мг/л  
   Нитрати NO3-, мг/л  
   Карбонати CO32-  
   Бикарбонати HCO3-  
   Коли-форми  
   
Параметри на системата:   
   Производителност на помпата, м3/час  
   Налягане във водопроводната система
 номинално/пиково, атм.
 
   Пиково водопотребление (м3/час)  
   Продължителност на пиковото водопотребление  
   Средно водопотребление, м3/денонощие  
   Наличие на водосъбирателни съдове
 за пречистена вода
 
    
   ♦ За частни обекти:  
   Количество на водопотребителите  
   Наличие на басейн (обем, м3)  
   Брой на живущите  
   

Допълнителни сведения:

 

 

  
   

Изисквания към качество на пречистената вода:

 

 

  

 

ИЗТЕГЛЕТЕ ВЪПРОСНИКА ТУК