water treatment water professionals

Никол-Н ООД

инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на промишлени и битови инсталации за обработка на води

 

Редуциращи съдържанието на желязо и Ph регулиращи - FCCFE

Капсулованите филтърни картриджи за обезжелезяване на водата за еднократно използване се прилагат основно за битови системи за питейна вода поради малкия им ресурс и невисоката производителност. Материалите, от които са произведени картриджите, са сертифицирани от NSF и FDA.

1. Спецификация

Параметър / Модел FCCFE5 FCCFE FCCFE-STO
Размери (инч) 4 7⁄8 x 2 ½ 9 7⁄8 x 2 ½ 9 7⁄8 x 2 ½
Производителност (л/мин) 2 3 3
Температурен диапазон (°C) 2ºC ÷ 45ºC 2ºC ÷ 45ºC 2ºC ÷ 45ºC
Спад на налягането (бар) 0,2 ÷ 0,4 0,2 ÷ 0,4 0,2 ÷ 0,4
Срок на употреба литър 1000 2000 1000
месец до 3 до 3 до 3

 

Параметър / Модел FCCFE-L FCCFE-10BB FCCFE-20BB
Размери (инч) 20 x 2 ½ 9 7⁄8 x 4 ½ 20 x 4 ½
Производителност (л/мин) 5 12 18
Температурен диапазон (°C) 2ºC ÷ 45ºC 2ºC ÷ 45ºC 2ºC ÷ 45ºC
Спад на налягането (бар) 0,2 ÷ 0,4 0,2 ÷ 0,4 0,3 ÷ 0,5
Срок на употреба литър 3000 4000 8000
месец до 3 до 3 до 3

 

* Данните в таблицата са при изпитания с входяща вода с температура 10°С, Р=6 бара при номинален поток и разтворено желязо Fe на вход = 1мg/gм³ и 0,2 мg/gм³ на изход.