water treatment water professionals

Никол-Н ООД

инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на промишлени и битови инсталации за обработка на води

 

Деминерализация (обезсоляване) чрез система за йонен обмен (с използване на смола смесен тип)

За намаляване на солесъдържанието във водата след системи за обратна осмоза до параметри под 1 микросименс/см се използват йонообменни смоли смесен тип MixBad (катийонит и анийонит). След отработването на смолата, тя не се регенерира, а се подменя с нова. Ресурса на смолата зависи от параметрите на входящата вода. За стандартни случаи фирма "Никол Н" ООД използва йонообменна смола MixBad тип Lewatit NM-91 с характеристики, показани в раздел "Компоненти на системите".

Тези системи основно се използват за лабораторни цели, в електрониката, фармацията и др.

 

Свойства:

 • Смола от смесен тип (катийонит и анийонит);
 • Системите работят без регенерация;
 • Обща минерализация (TDS) - до 500 мг/л;
 • Лесни окомплектация и монтаж, кратки срокове на въвеждане в експлоатация;
 • Екологичност;
 • Надеждна работа с възможност за мониторинг на проводимостта.

 

Комплектация:

 • Колона от полиестер и стъклопластова оплетка;
 • Смала смесен тип (катийонит и анийонит);
 • Прав клапан;
 • Мониторинг на проводимостта;
 • Комплектоващи елементи за свързване на инсталацията и за мониторинг на работните параметри.

 


 

Изисквания към входящата вода:

Параметър Стойност
Входящо налягане 2 ~ 5 бар
Температурен диапазон 5 ~ 40 ºC
Обща минерализация (TDS) на входящата вода < 500 мг/л
Други изисквания към входящата вода осъствие на нефтопродукти, оксиданти, колоидни и твърди частици

Забележка: препоръчва се предварително пречистване на водата от колоидни и твърди частици.

 

Спецификация:

Параметър* / Модел AS-MB 6 AS-MB 15 AS-MB 25 AS-MB 35
Колона тип 6 x 18 8 x 35 8 x 44 10 x 44
обем смола (дм3) 6 15 25 35
Производителност номинална (м3/час) 0,4 0,8 1 1,3
Спад на налягането psi 6/12 6/12 6/12 6/12
Работна температура °C 2 ~ 52 2 ~ 52 2 ~ 52 2 ~ 52
Свързване (вход/изход) цол ¾" ¾" ¾" ¾"
Размери височина (мм) 453 900 1300 1300
диаметър (мм) 164 180 180 250

* Параметрите са приблизителни.