water treatment water professionals

Никол-Н ООД

инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на промишлени и битови инсталации за обработка на води

 

Ултрафилтрационни системи - AS-UF

Ултрафилтрацията е процес на премахване на разтворените и колоидните частици с размери в диапазона от 0,03 до 0,1 микрона върху полимерни куховлакнести мембрани за ниско налягане. Ултрафилтрацията е баромембранен способ за пречистване на водата от белтъчини и тънкодиспенсерни примеси, органични съединения, различни видове бактерии и вируси. Ултрафилтрацията позволява да се премахнат частици в диапазона от 20 А до 1000 А (ангстрьома)  (до  0,1 микрона). Всички разтворени соли и по-малки молекули преминават през мембраната. Химичният състав на водата не се променя след ултрафилтрационната мембрана.

Ултрафилтрацията се използва:

 • в топлоенергетиката и промишлеността, като чрез учтрафилтрацията се извършва предварително пречистване на водата за системите за омекотяване и системите за обратна осмоза;
 • в системите за водоснабдяване за премахване на бактерии и вируси от открити източници (реки, езера и водохранилища);
 • в системите за пречистване на отпадни води, за допречистване след станцията за биологична обработка на отпадната вода.

 

Природните води преставляват сложна многокомпонентна динамична система, в чийто състав влизат соли (основно във формата на йони, молекули и комплексни съединения), органични вещества (като молекулни съединения и в колоидно състояние), газове (под формата на молекули и хидратни съединения), дисперсни примеси, бактерии и вируси. Извънредно сложният състав на подпочвените води, а също така сезонните изменения на такива показатели като мътност, цветност и окисляемост, не позволават да бъдат точно изчислени параметрите и режима на работа на ултрафилтрационните системи. С цел определяне на най-ефективния режим на работа и правилното изчисляване на параметрите при проектиране се провеждат пилотни изпитания.

 

Промишлените инсталации за ултрафилтрация се състоят от следните модули:

 • модул за дозиране на коагуланта;
 • модул за предварително пречистване;
 • ултрафилтрационни модули;
 • модул за промиване на мембраните.

 

Принципна схема на инсталация за ултрафилтрация

 

Модул за дозиране на коагуланта

Този модул е предназначен да уедри замърсителите и да облекчи тяхното отстраняване. Самият модул се състои от дозираща помпа (една или няколко) и контейнер за продготовка на коагуланта (един или няколко). В качеството на коагулант при ултрафилтрацията обикновенно се използва алуминиев полиоксихлорид.

С цел обезпечаване на часовия поток на входящата вода и осигуряване на независимост на работата на инсталацията се предвижда контейнер за входящата вода. За осигуряване на необходимите хидравлични параметри на работа на инсталацията се предвижда помпена станция за входящата вода.

 

Модул за предварително пречистване

Този модул се състои от помпа за входящата вода и филтър за предварително пречистване ( < 200 µ ), за предпазване на мембраните от замърсяване с груби частици.

 

Ултрафилтрационни модули

Основен елемент на инсталациите са ултрафилтрационните модули. Модулите са изпълнени по технологията Multibore®. Потокът вода се пропуска през сноп многоканални влакна. Самите влакна са изработени от полиестерсулфон. Особенност на този материал е наличието на малки структурни пори с диаметър до 0,02 µ. Фактически стените на влакната представляват филтър от полупропусклива мембрана. Кунструкцията на модула обезпечава насочване на потока от вътрешността на снопа влакна навън. Задържаните замърсители остават в каналите, а пречистената вода преминава през порите и се извежда навън от корпуса.

 

 

Алгоритъм на основния режим на работа на инсталация за ултрафилтрация:

Водата се подава с помощта на помпи от контейнера за входяща вода към системите за пречистване. Преди помпите за входяща вода с помощтта на помпо-дозатор във входящата вода се дабавя коагулант с разход пропорционален на разхода на входящата вода. Разходът на коагуланта се определа в процеса на пилотните изпитания.

Добавянето на коагуланта способства зя ефективното намаляване на органичните и желязо-съдържащите съединения, позволява да се уедрят съдържащите се частици колоидни вещества. По този начин се увеличава ефективността на пречистване на ултрафилтрационната инсталация.

След обработката с коагуланта, входящата вода се подава към филтъра за предварително пречистване, а след него - към ултрафилтрационните модули.

След ултрафилтрационните модули водата се насочва към донтейнера за пречистена (осветлена) вода

 

Модул за промиване на мембраните

Обратното промиване и химически усиленото промиване се осъществяват посредством модула за обратно промиване. Този модул се състои от помпи за обратно промиване, филтри за грубо пречистване с размер на порите < 200 µ за предотвратяване попадането на едри частици в ултрафилтрационните модули, контейнери и дозиращи помпи за киселинни, основни и биоцидни разтвори.

Обратното промиване се извършва 3 ~ 5 пъти на час чрез обратен поток на филтрирана вода с цел отстраняване на суспендните вещества, образували се в процеса на ултрафилтриране. Химически усиленото промиване се извършва 1 ~ 3 пъти на ден и позволява отстраняването от ултрафилтрационните мембрани на натрупалите се органични (промиване с алкални разтвори) и неорганични (промиване с киселинни разтвори) замърсители.

Химически усиленото алкално промиване се извършва с 30% NaOH и 14% NaOCl в съотношение 1:3. Химически усиленото киселинно промиване се извършва с концентрирана сярна киселина.

Примерната периодичност за обратното промиване е веднъж на 20 ~ 60 минути (с продължителност 1 минута), а на химически усиленото промиване - веднъж в денонощие. Хидравличните режими и параметри се определят при пилотните изпитания.

Модулът за обратно промиване се окомплектова с предварителни филтри и помпи за обратно промиване, които функционират в работен или в резервен режим, като превключването на режимите се осъществява с таймер.

 

Принципна схема на модул за обратно промиване

 

Превключването на потоците в инсталацията се осъществява от автоматизирана система за управление на технологичния процес. Параметрите на процеса на осветляване (налягане, разход, pH) се контролират според показанията на измервателните уреди.

*******************

Поради многообразието и променливия състав на водите от открити водоизточници, ултрафилтрационните инсталации за промишлени нужди се проектират индивидуално за всеки клиент. Затова е необходимо да ни изпратите по имейл (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.) следната информация:

 • Дебит на обработваната вода м3/час;
 • Пълен химичен анализ на водата;
 • Микробиологичен анализ на водата;
 • За какви цели ще се ползва обработената вода;
 • Лице за контакт и телефон за връзка.

 

Фирма Никол-Н ООД е монтирала множество ултрафилтрационни системи на водещи фирми в областта на водоподготовката като: GE, Pentair, Pollet Water Group, Osmoasia и др.

За битови потребители (за сондажна вода) с малки дебити до 2 м3/час поддържаме на склад ултрафилтрационни системи, които можете да видите в раздел "Компоненти на системите", подраздел "Ултрафилтрационни инсталации".

Поддържаме на склад и ултрафилтрационни системи за битови нужди  с производителност до 50 литра/час. Можете да ги видите в раздел: Филтърни системи за бита тип Hyundai Waco HQ7.