water treatment water professionals

Никол-Н ООД

инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на промишлени и битови инсталации за обработка на води

 

Фирма НИКОЛ-Н е регистрирана през 1991 г. и се занимава с проблемите на водата за битови нужди от 1994 г.

През 1999 г. се оформя звено за обработка на води за производствени нужди, като са привлечени водещи специалисти в областта. За периода от 1999 г. до днес има монтирани множество промишлени системи за пречистване на водата,част от които можете да видите в раздел клиенти.

Никол-Н - стенд

Фирма НИКОЛ-Н е с утвърдени традиции на българския пазар. Фирмата представя и използва продуктите на водещи американски и немски фирми за изграждане на:

  - Системи за свръхчисти води
  - Филтрация, микро и ултрафилтрация на флуиди
  - Омекотяване и дейонизация
  - Обратна осмоза
  - UV стерилизация
  - Системи за течно хлориране и озониране

Фирма НИКОЛ-Н изгражда обекти за:

  - Води за питейни нужди
  - Индустриални и битови омекотители, деминерализация
  - Обработка на води за енергетиката и котелни установки
  - Подготовка на води за охладителни системи
  - Обработка на сондажни и кладенчови води за питейни нужди
  - Пречистване на води за хранителната индустрия, безалкохолни напитки и винопроизводството
  - Подготовка на води за фармацевтичната и козметичната индустрии
  - Обработка на води за производството на интегрални схеми
  - Подготовка на води за болнични и здравни заведения