water treatment water professionals

Никол-Н ООД

инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на промишлени и битови инсталации за обработка на води

 

Филтър за баня - KDF

KDF shower

  • Филтър за баня

Отстранява: остатъчния хлор, желязо, сяроводород, тежки метали, други химични вещества и органика

 

1. Филтрите за баня

За водата, здравето и грижата за кожата

Седемдесет процента от тялото и осемдесет процента от течностите в тялото се състоят от вода. Водата играе важна роля за здравето, особено за доброто състояние на кожата и косата.

Чешмяната вода се обработва с хлор, но в процеса на тази обработка могат да се образуват някои канцерогенни вещества (трихалометани и хлороформ). Ето защо хората използват филтри за обработка на питейната вода. Но често се подценява важността от такава обработка на водата за миене и къпане.

Коя вода е здравословна за нашето тяло?

1. Вода без остатъчен хлор. Пречистената от остатъчен хлор вода е освободена от образувалите се отровни вещества трихалометани и хлороформ.

2. Регенерирана вода с анти-оксидантни свойства. Регенерираната вода повишава имунитета на кожата и заздравява потните и мастните жлези, корените на косата, отстранява токсичните частици от повърхността на човешкото тяло, като така кожата се поддържа по-здрава и свежа.

3. Минерална вода със стерилизиращи свойства. Минералната вода от естествени източници, съдържаща желязо, мед, магнезий, манган, калций, притежава стерилизираща способност и е по-безопасна от обикновенната вода. Такава минерална вода подпомага кожата и косата да бъдат по-здрави, без да причинява сухота.

4. Слабо алкална вода, мека вода. Алкалната вода има увеличена повърхностна активност, меката вода притежава повишена измиващата способност и овлажнява по-добре тялото и кожата.

 

2. Устройство на KDF филтъра

Kinetic Degradation Fluxion (KDF) е филтрираща среда със съдържание на мед и цинк с висока чистота, в която протича химически процес, известен като redox (оксидация/редукция), чрез който се отстраняват хлор, олово, живак, желязо и сяроводород от водните източници. Процесът също има мек анти-бактериален ефект, предпазва от натрупването на плесенен и алги, а също и на варовикови отлагания.

Филтриращата среда KDF се използва в приложения за предварително пречистване или основно пречистване, като замества или допълва съществуващите технологии, с цел удължаване на техния живот (сервизно време) и за намаляване замърсяването с тежки метали, хлор и сяроводород.

Често се комбинира с други технологии за постигане на по-добър краен резултат. Тъй като ефективността на KDF средата се запазва при по-високи температури на водата, често се използва при пречистването на вода за къпане, зо отстраняването на хлор и други замърсители.

Технологията е разработена от KDF Fluid Treatment, Inc. в средата на 80-те и патентована през 1987. KDF филтрите съответстват на стандартите на американските агенции Environmental Protection Agency (EPA) и Food and Drug Administration (FDA) относно съдържанието на мед и цинк в чешмяната вода, и са сертифицирани от NSF international съгласно Стандарт 61 за питейната вода.


Как работи?
На кратко, KDF redox процесът работи чрез обмяната на електрони със замърсителите. Този процес на “размяна” на електрони превръща много от замърсителите в безобидни вещества. Свободният хлор например се превръща в безопасен, водоразтворим хлорид (в сол). Много от тежките метали, като мед, олово, живак и други, се свързват с KDF средата и така ефективно си отстраняват от водата.

Преимущества
- Ефективно отстранява голям спектър от замърсители
- Ниска цена
- Удължава живота и ефективността на филтрите с активен въглен (GAC)
- Запазва високата си филтрираща способност при високи температури

Недостатъци
- Най-добри резултати се постигат в комбинация с други филтриращи технологии, за отстраняване на пълния спектър от замърсители.


Приложения
KDF филтрите най-често се използват в комбинация с филтър от активен въглен. Те удължават живота и увеличават ефективността на филтрите с активен въглен чрез намаляване на остатъчния хлор. Те също допълват филтрите с активен въглен при отстраняването на тежки метали, нещо в което карбоновите филтри не са много ефективни.

KDF филтрите често се използват за филтриране на водата за къпане, заради високата си ефективност при по-висока температура и при по-голям поток на водата.

 

3. Спецификация

- Модел : KDF shower
- Функция : отстранява механични примеси, ръжда, миризми, остатъчен хлор, др. химични елементи
- Размер : 142 мм
- Тегло : 170 g (картридж : 60 g)
- Цвят : бял, полупрозрачен
- Сервизен живот : 3-4 месеца

Филтърната среда KDF намалява или отстранява хлор, желязо, сяроводород, олово, живак, магнезий, хром, а също подтиска растежа на бактерии, алги и фунги.

Redox средата отстранява до 98% от водо-растворимите кати-йони (позитивно-заредените йони) на оловото, живака, медта, никела, хрома и други разтворени метали. Въпреки че степента на отстраняване зависи от различни фактори, битовите филтърни системи с KDF среда отстраняват повече от 98% от остатъчния хлор (90% iв системите за баня, поради по-големия воден поток).

Забележка : Таблицата по-долу отразява резултати постигани в система на базата на KDF-55 среда и филтър с активен въглен.

Арсен Бактерии и вируси Лош привкус и миризма Хлор Флуорид Сероводород Тежки метали Нитрати Радон Седи Желязо Летливи органични съединения (VOCs)

=Ефективно отстраняване =Значително намаляване =Минимално или без отстраняване

 

4. Инсталиране и поддръжка - свързва се между смесителя и меката връзка на душа (слушалката)

KDF филтрите се нуждаят от много малка поддръжка или въобще не се нуждаят от такава. Препоръчва се да се сменят на 4 до 6 месеца (имат капацитет до 4,000 литра), в зависимост от приложението им. За да се избегне повреждането им или предварителното им износване, в случаите когато водата има повишено съдържание на седиментни частици, ръжда, мътност, се препоръчва инсталирането на допълнителен седиментен филтър (за целия дом или в точката на използване).