water treatment water professionals

Никол-Н ООД

инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на промишлени и битови инсталации за обработка на води

 

Центробежни филтърни колони

Центробежните филтри завихрят потока на водата и по-едрите частици (пясък, ръжда) се отделят по периферията на филтъра и се събират в долната му част, където се дренират с дренажното кранче.

В средата на колоната е монтирано филтърното чорапче, което е с филтрираща способност 5, 10, 25, 50 или 100 микрона (сменяеми) и 150 микрона найлонова мрежа за многократно използване.

1. Спецификация

Параметър / Модел NW25* NW25 DUO NW25 TE**
Обем на активния въглен (л) - 2 х 0,85 0,85
Производителност (м3/ч ΔP = 0,2 бар) 5,5 0,5 0,5
Налягане (бар) максимално 16 16 16
работно 10 10 10
Температурен диапазон (°C) 2 ÷ 50 2 ÷ 50 2 ÷ 50
Филтрираща повърхност (см2) 450 2 х 450 -
Присъединяване (цол) 1 1 1
Стандартен филтриращ елемент (µ) 25 25 -

 

Параметър / Модел NW32* NW32 TE**
Обем на активния въглен (л) - 1,70
Производителност (м3/ч ΔP = 0,2 бар) 6,5 0,5
Налягане (бар) максимално 16 16
работно 10 10
Температурен диапазон (°C) 2 ÷ 50 2 ÷ 50
Филтрираща повърхност (см2) 840 -
Присъединяване (цол)
Стандартен филтриращ елемент (µ) 25 -

 

Параметър / Модел NW500 NW500 ТЕ** NW650 NW800
Обем на активния въглен (л) - 4,85 - -
Производителност (м3/ч ΔP = 0,2 бар) 18 2 25 32
Налягане (бар) максимално 16 16 16 16
работно 10 10 10 10
Температурен диапазон (°C) 2 ÷ 50 2 ÷ 50 2 ÷ 50 2 ÷ 50
Филтрираща повърхност (см2) 1288 - 1288 1288
Присъединяване (цол) 2 2 3
Стандартен филтриращ елемент (µ) 25 - 25 25

 

*Центробежните филтри тип NW25 и NW32 са окомплектовани с филтърен елемент (картридж) 25 микрона, но без дренажно кранче, което може да поръчате допълнително. Като опция.могат да се поръчат картриджи с филтрираща способност 5, 10, 25, 50, 100 или 150 микрона, както и резервни части за центробежните филтри.

**Системите, означени с ТЕ, са с изменена конструкция, запълнени са с активен въглен и се използват за дехлориране на водата.