water treatment water professionals

Никол-Н ООД

инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на промишлени и битови инсталации за обработка на води

 

Празни филтърни картриджи - FCEB

Използват се за запълване с различни материали (активен въглен, смоли, за денитрификационни материали, материали за отнемане на арсен и др.)

1. Спецификация

Параметър / Модел FCEB5 FCEB5
Размери (инч) 4 7⁄8 x 2 ½ 9 7⁄8 x 2 ½
Температурен диапазон (°C) 2 ÷ 45 2 ÷ 45