water treatment water professionals

Никол-Н ООД

инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на промишлени и битови инсталации за обработка на води

 

Контролни модули - Pentair

Контролните модули, произвеждани от американската фирма PENTAIR, се отличават с лесен монтаж и висока степен на надеждност. Контролният модул се състои от автоматичен управляващ клапан и контролер.

 

Автоматични управляващи клапани Autotrol

Свойства

 • Малко тегло и голяма здравина;
 • Технология на горещо заваряване, доказана с 30 годишната си история;
 • Отсъствие на триещи се части, улесняващо обслужването, без необходимост от разглобяване за смазване със силикон;
 • Общ за всички клапани принцип на действие "клапани с подвижна клапа" (Flapper Valves);
 • Дълъг сервизен живот.

Видове

 • Трициклови (серии 263, 273, 293 Magnum);
 • Петциклови (серии 255, 268, 278, 298 Magnum).

Петцикловите клапани имат в процеса на регенерация, освен обратна и права промивка, също така и цикъл на засмукване и за допълване на реагента. Всички видове клапани използват различни контролери с контрол на регенерацията по време или по обем преминала вода.

 

Контролери Logix

Компанията Autotrol  предлага серия контролери Logix – най-съвършените и най-производителните в настоящия момент устройства. Благодарение на лесното програмиране и достъпния интерфейс, тези контролери поставят технологията на устройствата на качествено ново ниво.

В сравнение с неговите аналози, контролерът Logix е по-лесен за програмиране, дори и без инструкция за експлоатация. Контролерите, работещи по време, дават възможност за бързо и лесно препрограмиране в зависимост от нуждите на потреблението. Периодичността на регенерациите се определя от потребителя, изхождайки от качествата на водата и характера на водопотреблението.

Още при производството, в контролерите  Logix е заложена програма, съставена в съответствие с таблиците за сол и операционните параметри. Заложен е също така обемът на ионообменната смола. При монтажа е необходимо да се посочи текущо време, ден от седмицата, твърдост на водата и ниво на солта.

Контролери за различните видове системи

Logix 740 time clock – опростен контролер по време с възможност за фиксиране на регенерацията (промивка с периодичност  2 пъти дневно  в течение на  99 дни).  Контролерът 740 може да се използва както при омекотяване на водата, така и като филтър (с функция за регулиране на продължителността на обратната промивка). Той разполага също така и с функция за начало на регенерация по сигнал от управляващото устройство. Този контролер е приложим за битови нужди и малки промишлени предприятия с обем на филтриращия материал  до 84 л.;

Logix 760 demand –  контролер с вграден разходомер, осигуряващ нов стандарт по икономичност и ефективност на работа. Контролерът 760 има възможност за промяна на  началното време за регенерация в рамките на 28 дни.  Икономичен и производителен, контролерът може да се използва за битови нужди и в малки промишлени предприятия с обем на филтриращия материал до 84 л.;

Logix 742 С&l time clock – позволява да се програмира продължителността на всеки цикъл на работа, осигурява изходящ сигнал и има функция Maintance Interval™. Този контролер се използва за клапаните от 255 ¾” до AquaMatic 6”;

Logix 762 С&l demand – контролер с най-голям брой функции. Има напълно програмируемо време на циклите на работа, функция за забрана на регенерация, двойна последователна (Twin Alternating) или паралелна (High Flow) система, програмируем изходящ сигнал и др.  Logix 762  е идеален за използване  в промишлени системи с  голям брой колони;

Logix 764 TWIN –  използва се в алтернативни и паралелни системи за непрекъсната работа.

 

Контролни модули с автоматичен управляващ клапан Autotrol и контролер Logix

Отличителни характеристики

 1. Повече свободно място в горната част на клапана. Широка горна пластина, позволяваща да се използва мястото за допълнителни устройства;
 2. Високо работно налягане. Мощен електрически двигател, осигуряващ надеждна и продължителна работа при различни условия;
 3. Универсално изпълнение. Новият дизайн позволява контролерът да се използва с всички клапани  Autotrol;
 4. Универсален размер. Новият колянов вал е устойчив на въздействието на усукващия момент и не изисква смяна при различните програми за регенерация;
 5. Удобно закрепване. Надеждна система, позволяваща лесно да се постави и да се включи контролерът към управляващия клапан;
 6. Лесен монтаж. Пълна съвместимост с клапаните Autotrol 255, Performa, Performa Cv и Magnum (Cv, IT);
 7. Неръждаем материал на клапана;
 8. Бърз и лесен достъп;
 9. Защита. Защитният капак е  еднакъв както за клапаните Autortol 255, така и за клапаните Performa;
 10. Защита от замърсявания. Монтажната пластина и капакът създават преграда срещу замърсявания от прах;
 11. Защита от вода. Конструкцията на клапана осигурява защита на корпуса на ниво NEMA-3;
 12. Свързване на кабелите. Свръзките им имат надежден фиксатор;
 13. Лесно разчитане на данните на дисплея. Голям висококонтрастен LCD-дисплей;
 14. Защита на ел.мрежата. Затвореният корпус на електронния модул осигурява надеждна защита на електрическите схеми;
 15. Нов дизайн на електрониката за цялото разнообразие от клапани;
 16. Удобство при работата. Възможност за монтаж на контролера на разстояние 15 м от управляващия клапан;
 17. Лесно програмиране. 

Използване на автоматичните управляващи клапани Autotrol с контроллерите Logix

Клапан Контролер
740 760 742 762 764
Autotrol 255
Performa 263  
Performa 268  
Performa 268 FA      
Performa 278 Cv    
Magnum Cv/IT    
           
Размер колона 6"~14" 6"~14" 14"~36" 14"~36" 6"~120"

 

Предназначение и характеристики на контролните модули

Серия Autotrol 255 Logix

 

Предназначен за автоматично превключване на режимите на работа за омекотителни инсталации. Препоръчва се да се използва за корпуси с диаметър от 6 " до 14 ". 

Клапан / Контролер 255/740, 255/760 255/764 TWIN
Използване Омекотителни инсталации
Материал Noryl
Отличителни признаци Наличие на въздушен клапан (air check) във вид на прозрачна чаша 
Работно налягане (Bar) 1,38 ~ 6,8
Температура на водата (C°) 2 ~ 38
Температура на околната среда (C°) 2 ~ 48,9
Работен поток (m3/h) 3,51 3,51 (7,02)
Обратна промивка (m3/h) 1,476
Присъединителни размери (вход) 1"
Дренаж 1/2"
Диаметър на горния отвор на филтърната колона 2,5"
Диаметър на дистрибуторната тръба 1,05"
Диаметър на солепроводния маркуч 3/8"
Брой на циклите 5
Сонда за засмукване на солевия разтвар 3/8" тръба
Захранващо напрежение 220V / 50Hz
Работно напрежение 12V AC
Консумиран ток 400 mA
Тегло (Kg) 1,8 3,6

 

Серия Autotrol Performa Logix

 

Предназначен за автоматично превключване на режимите на работа за обезжелезители,пясъчни филтри и филтри активен въглен, а също така за омекотителни инсталации. Препоръчва се да се използва за корпуси с диаметър от 6" до 14". 

Клапан / Контролер 263/740, 263/742, 263/760, 263/762, 268FA/742, 268FA/762 268/740, 268/742, 268/760, 268/762
Използване Пясъчни филтри Омекотителни инсталации
Материал Noryl
Отличителни признаци   Напълване на съда за солеви разтвор с третирана вода
Работно налягане (Bar) 1,38 ~ 6,8
Температура на водата (C°) 2 ~ 38
Температура на околната среда (C°) 2 ~ 48,9
Работен поток (m3/h) 5,67
Обратна промивка (m3/h) 4,54
Присъединителни размери (вход/изход) 1"/1"
Дренаж 3/4"
Диаметър на горния отвор на филтърната колона 2,5"
Диаметър на дистрибуторната тръба 1,05"
Диаметър на солепроводния маркуч   3/8"
Брой на циклите 3 5
Сонда за засмукване на солевия разтвар   3/8" тръба
Захранващо напрежение 220V / 50Hz
Работно напрежение 12V AC
Консумиран ток 400 mA
Тегло (Kg) 2,42 2,42

 

Серия Autotrol Performa Cv Logix

 

Предназначен за автоматично превключване на режим на работа за омекотителни инсталации. Препоръчва се да се използва за корпуси с диаметър от 14" до 21". 

Клапан / Контролер 278/742, 278/762 278/764 Performa TWIN
Използване Омекотителни инсталации
Материал Noryl
Отличителни признаци Циклите за засмукване на реагента и бавна промивка могат да бъдат разделени
Работно налягане (Bar) 1,38 ~ 6,8
Температура на водата (C°) 2 ~ 38
Температура на околната среда (C°) 2 ~ 48,9
Работен поток (m3/h) 5,7 11,4
Обратна промивка (m3/h) 4,5
Присъединителни размери (вход/изход) 1"/1"
Дренаж 3/4"
Диаметър на горния отвор на филтърната колона 2,5"
Диаметър на дистрибуторната тръба 1,05"
Диаметър на солепроводния маркуч 3/8"
Брой на циклите 5
Сонда за засмукване на солевия разтвар 3/8" тръба
Захранващо напрежение 220V / 50Hz
Работно напрежение 12V AC
Консумиран ток 400 mA
Тегло (Kg) 2,42 4,0

 

Серия Autotrol Magnum Logix

 

Предназначен за автоматично превключване на режимите на работа за обезжелезители, пясъчни филтри и филтри с активен въглен, както и за омекотителни инсталации. Препоръчва се да се използва за корпуси с диаметър от 14" до 36".

Клапан / Контролер Magnum Cv/742, Magnum Cv/762 Magnum IT/742, Magnum IT/762 Magnum IT/764 TWIN
Използване Пясъчни филтри, омекотителни инсталации Пясъчни филтри, омекотителни инсталации Омекотителни инсталации
Материал Noryl
Работно налягане (Bar) 1,38 ~ 6,8
Температура на водата (C°) 2 ~ 38
Температура на околната среда (C°) 2 ~ 48,9
Работен поток (m3/h) 17,3 17,3 17,3 (34,6)
Обратна промивка (m3/h) 20,2
Присъединителни размери (вход/изход) 1 1/2" 2"/2" 2"/2"
Дренаж 1 1/2"
Диаметър на горния отвор на филтърната колона 4"
Диаметър на дистрибуторната тръба 48,2 mm
Диаметър на солепроводния маркуч ???
Брой на циклите 3 5 5
Сонда за засмукване на солевия разтвар ???
Захранващо напрежение 220V / 50Hz
Работно напрежение 12V AC
Консумиран ток 150 mA ???
Тегло (Kg) 10,7 10,7 10,7 (21,4)