water treatment water professionals

Никол-Н ООД

инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на промишлени и битови инсталации за обработка на води

 

Гранулиран активен въглен от кокос и KDF филтърна среда

Филтърните картриджи се използват за отнемане на хлора и органичните замърсявания, а  KDF действа бактерицидно. KDF намалява и концентрацията на някои тежки метали.

Серията FCCВKDF-STO е комбинация от активен въглен и 5 микронен филтър от термично свързан полипропилен.

1. Спецификация

Параметър / Модел FCCBKDF5 FCCBKDF FCCBKDF-STO
Размери (инч) 4 7⁄8 x 2 ½ 9 7⁄8 x 2 ½ 9 7⁄8 x 2 ½
Производителност (л/мин) 3 6 6
Температурен диапазон (°C) 2ºC ÷ 45ºC 2ºC ÷ 45ºC 2ºC ÷ 45ºC
Спад на налягането (бар) 0,2 ÷ 0,4 0,2 ÷ 0,4 0,2 ÷ 0,4
Срок на употреба литър 4600 8000 6000
месец до 3 до 3 до 3

 

Параметър / Модел FCCBKDF-L FCCBKDF-10BB FCCBKDF-20BB
Размери (инч) 20 x 2 ½ 9 7⁄8 x 4 ½ 20 x 4 ½
Производителност (л/мин) 12 12 18
Температурен диапазон (°C) 2ºC ÷ 45ºC 2ºC ÷ 45ºC 2ºC ÷ 45ºC
Спад на налягането (бар) 0,2 ÷ 0,4 0,2 ÷ 0,4 0,2 ÷ 0,4
Срок на употреба литър 12800 16000 24000
месец до 3 до 3 до 3

 

* Срокът на използване на филтърните картриджи зависи от качествата на водата. Изпитанията за различните видове филтри активен въглен са проведени при температура на водата 15ºC, налягане 6 бара в номинален режим и на свободния хлор на входа 2 ррм (2 мг/gм³) до 0,5 ррм на изхода.