water treatment water professionals

Никол-Н ООД

инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на промишлени и битови инсталации за обработка на води

 

Ефективна и икономична филтрираща среда за премахване от водата на разтворените в нея желязо и манган от различни водоизточници.

Birm се използва в качеството на неразтворим катализатор, който ускорява реакцията на окисляване между разтворените кислород и желязо, в резултат на което полученият железен хидроксид се утаява и лесно се извежда с обратна промивка.

Физически характеристики
 Цвят  черен
 Насипна плътност  0,740 ~ 0,800 г/см3
 Ефективен размер  0,61 мм
 Коефициент на еднородност  1,72
 Състав  алумосиликат, покрит с оксиди на желязо и манган
Експлоатационни изисквания
 Диапазон на pH на водата  6,2 ~ 8,5
 Работна скорост  9 ~ 12 м32 x час
 Скорост на обратното промиване  20 ~ 25 м32 x час
 Височина на слоя  75 ~ 90 см
 Разширение на слоя при обратно промиване  35 ~ 50 %
 Ефективност  30 ~ 35 г желязо на 28,3 л