water treatment water professionals

Никол-Н ООД

инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на промишлени и битови инсталации за обработка на води

 

Кани с филтър

Фирма „Никол-Н“ ООД предлага различни модели филтърни системи (канички с филтър) в разнообразна цветова гама.

Филтърният елемент се състои от йонообменни смоли и осребрен активен въглен. Капацитетът му зависи от качествата на водата, но ориентировъчно филтърът пречиства до 200 литра вода или в рамките на 2 месеца (при номинална консумация 100 литра месечно за пиене и готвене).